Foto: Johanna Granander/Försvarsmakten

Summering V402

Informationen presenteras i kronologisk ordning, utan värdering eller djupare analys. 
Då Folk och Försvars rikskonferens pågått under veckan finns det även information att ta del av i en separat summering från konferensen: https://osint.381.se/summering-folk-och-forsvar-2024/

20240107

Betraktelser från Dneprs västra strand.

Överste Hans Granlund är Sveriges försvarsattaché i Ukraina. I en krönika i FSN Perspektiv delar han med sig av intryck och reflektioner från sitt första halvår i landet.

Källa: https://forsvarssektorn.se/article/granlund-betrakt/

20240108

Ökad medvetenhet och kunskap – om kriget kommer.

Vår omvärld är i ständig förändring. Rysslands illegala annektering av Krim 2014 och det pågående kriget i Ukraina innebär att den europeiska säkerhetsordningen är satt i gungning. Rysslands agerande och riskbenägenhet skapar ett allvarligt säkerhetsläge.

– Det är viktigt att fundera på vad ett krig i Sverige skulle kunna innebära, både på samhällsnivå och individnivå. Ett starkare militärt och civilt försvar skapar motståndskraft och avskräcker från angrepp. Medvetenhet och kunskap är också viktigt, hur jag som individ kan bidra är en fråga som alla bör ställa sig, säger Micael Bydén, överbefälhavare Försvarsmakten.

Källa: https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2024/01/okad-medveten-och-kunskap-om-kriget-kommer/

20240109

Svenska soldater till Baltikum.

Förband från P 7.Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten

Med Sveriges annalkande medlemskap i Nato planerar Försvarsmakten för att bidra med arméförband i Lettland inom ramen för Natos FLF-koncept. Nato Forward Land Forces (FLF) är multinationellt sammansatta stridsgrupper placerade i åtta länder i östra Europa. Syftet är att verka avskräckande för ett eventuellt ryskt anfall mot väst och Nato.

I Lettland leds insatsen av en dansk divisionsstab. Planen är att Sverige och Danmark växelvis ska dela på ansvaret att sätta upp en bataljon som en del i en brigad med bas utanför Riga. De danska och svenska truppbidragen kommer avlösa varandra på halvårsbasis. Den svenska delen kommer bestå av en mekaniserad bataljon med start tidigast 2025.

Källa: https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2024/01/svenska-soldater-till-baltikum/

20240110

Försvarsmakten oskadliggjorde drönare vid flottbesök.

Den 13 oktober 2023 förtöjde det brittiska hangarfartyget HMS Queen Elizabeth i Göteborgs hamn. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Den 13 oktober 2023 förtöjde det brittiska hangarfartyget HMS Queen Elizabeth i Göteborgs hamn.
Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

I mitten av oktober befann sig det brittiska hangarfartyget HMS Queen Elizabeth i Göteborgs hamn. Under hamnbesöket kom en oidentifierad drönare in i det skyddsobjekt som utlysts kring fartyget. Drönaren oskadliggjordes av Försvarsmakten.

Källa: https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2024/01/forsvarsmakten-oskadliggjorde-dronare-vid-flottbesok/

Patronlägeslås

Ett vanligt problem är att Patronlägeslåsen fastnar i vapen(AK4) och sedan gör vapnet obrukbart då låset “aktiveras” eller låser sig fast av olika anledningar.

Det ska sitta 3 st fjäderringar(två små och en i större diameter) på låsets framsida som går in i patronläget, alternativt två gröna gummi o-ringar istället för de två små fjädrande låsringarna.
Saknas en av dessa eller om någon fjäderring skulle vara skadad skall låset inte brukas utan skall tas till tekniker för rep. det samma gäller om ett skär (de som fjäderringarna håller fast) saknas.

Det gröna strecket på bilden visar vart den stora fjäderringen ska sitta.

Saxat från SoldR AK4:
“Innan det monteras ska vapnet ha svalnat och vara väl rengjort.”
samt “Det är viktigt att patronlägeslåset förs rakt in i patronläget då det annars kan fastna”
Så för att sammanfatta så kan smuts i och runt patronläge också göra “skada” då låset kan kärva eller låsa fast permanent.

“Ett fungerande vapen är din livsförsäkring”

Källa: https://www.instagram.com/p/C16BphjNMt2/?igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D

20240111

Ukrainska trupper gräver ner sig – mer defensiv ställning.

Ukraina har intensifierat byggandet av befästningar och soldaterna har intagit en mer defensiv ställning, rapporterar Reuters som i slutet av december besökte nya frontlinjer nära staden Kupiansk i nordöst.

Enligt militäranalytiker som nyhetsbyrån talat med handlar den försvarsfokuserade strategin om skapa utrymme för ukrainska trupper återhämta sig när Ryssland tagit initativet på slagfältet.

– Så snart som styrkorna rör på sig kan man klara sig utan befästningar. Men när de stannar behöver man omedelbart gräva i marken, säger en ingenjör inom ukrainska armén.

Källa: https://omni.se/ukrainska-trupper-graver-ner-sig-mer-defensiv-stallning/a/MoQ8aK

20240112

Nya gps-larm efter rysk övning: ”Hybridaktivitet”

Svenska myndigheter har fått in flera nya larm om gps-störningar, rapporterar SVT Nyheter. Det rör sig om fem larm om störningar i södra Sverige och sydöstra Östersjön sedan julhelgen.

– Jag tror att det är ett exempel på en hybridaktivitet och syftet med dem är att skapa osäkerhet, säger Thomas Nilsson vid Must, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.

Källa: https://omni.se/nya-gps-larm-efter-rysk-ovning-hybridaktivitet/a/l3doly

20240113

Russian cruise missile crashes en route to Ukraine

Local reports confirm that the missile crashed in the morning, leaving behind a visible impact crater in a field between the Pavlovskaya and Atamanskaya settlements.

The local community claims that the missile’s descent occurred overnight, with footage emerging in the morning revealing the crater and the remains of a missile. Authorities promptly closed off the adjacent road for “special measures,” though no official statements have been released regarding the incident.

Källa: https://defence-blog.com/russian-cruise-missile-accident/

Turkiet: Genomfört luftangrepp mot PKK och YPG

Turkiet har genomfört flyganfall mot över 50 mål i Irak och Syrien kopplade till PKK och YPG under natten till lördagen, uppger landets försvarsdepartement enligt AFP.

Man har angripit allt från ”grottor, bunkrar, skyddsrum till bränsledepåer” säger ministeriet i ett uttalande.

Källa: https://omni.se/turkiet-genomfort-luftangrepp-mot-pkk-och-ypg/a/wAWqp4

HvSS

Foto: Johanna Granander/Försvarsmakten

Foto: Johanna Granander/Försvarsmakten

Under veckan genomförde generalmajor Michael Cherinet förbandsbesök vid HvSS. Under besöket lades stort fokus på att diskutera utbildningsutvecklingen inom hemvärnet

​Generalmajor Michael Cherinet är chef för Försvarsmaktens genomförandeenhet tillika Försvarsmaktens utbildningschef. Syftet med generalmajorens besök var att få en ökad förståelse för Hemvärnets stridsskola som förband samt för den utbildning som HvSS bedriver.

Källa: https://www.instagram.com/p/C2ABmhut40l/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *