Foto: Johanna Granander/Försvarsmakten

Summering V402

Informationen presenteras i kronologisk ordning, utan värdering eller djupare analys. Då Folk och Försvars rikskonferens pågått under veckan finns det även information att ta del av i en separat summering från konferensen: https://osint.381.se/summering-folk-och-forsvar-2024/ 20240107 Betraktelser från Dneprs västra strand. Överste Hans Granlund är Sveriges försvarsattaché i Ukraina. I en krönika i FSN Perspektiv delar han med […]

Läs mer