Summering V408

20240219

Riskerna för svensk säkerhet har ökat

I det försämrade säkerhetsläge Sverige befinner sig i är det avgörande att möta hoten mot samhället med en samlad svensk ansats. Det kräver att vi tar till oss allvaret i hotbilden, och agerar för att stärka vårt säkerhetsskydd, och vår motståndskraft, i totalförsvaret, och i samhället i stort. Det konstateras i Musts årsöversikt för 2023.

Läs mer: https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2024/02/riskerna-for-svensk-sakerhet-har-okat/
Must Årsöversikt 2023, PDF: https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/2-om-forsvarsmakten/dokument/musts-arsoversikter/must-arsoversikt-2023.pdf

Nordiskt försvarssamarbete fördjupas med Nato

De nordiska försvarscheferna möttes på Berga slott under februari. Sveriges kommande Nato-anslutning gör det nordiska samarbetet än viktigare.

Sveriges kommande Nato-medlemskap har öppnat nya möjligheter för de nordiska och baltiska försvarssamarbetena. Det nordiska försvarssamarbetet Nordic Defence Cooperation, Nordefco, har varit ett nyttigt forum för att lösa gemensamma frågor. En gemensam uniform och samarbete kring flera materielprojekt har blivit av, men nu blir det möjligt att tala om fördjupat operativt samarbete för att stärka försvaret av Natos nordöstra flank.

– Sveriges anslutning till Nato är utan tvekan väsentlig och kommer att kräva en fortsatt förändring av det nordiska försvarssamarbetet för att vara ändamålsenligt och anpassat till Natos planer och krav, säger ÖB Micael Bydén.

Läs mer: https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2024/02/nordiskt-forsvarssamarbete-fordjupas-med-nato/

20240220

Regeringen presenterar största militära stödpaketet till Ukraina

Foto: Regeringskansliet

Stödpaketet innehåller:

  • Artilleriammunition – Av typen 155 mm som efter komplettering med komponenter från partnerländer bildar funktionella granater till ett värde av nästan två miljarder kronor. Sverige för en dialog med Danmark och Finland om detta.
  • Stridsbåt 90 – 10 stycken Stridsbåt 90 tillsammans med 20 stycken Gruppbåtar (G-båt) och undervattensvapen doneras till ett värde av drygt 1,1 miljarder kronor.
  • Paketet innehåller även luftvärnssystem (Robot 70), pansarvärnssystem (Robot 55 TOW) samt granatgevär med ammunition och soldatutrustning i form av handgranater.
  • I paketet ingår också sjukvårdsutrustning, sjuktransportfordon och livsmedel.
  • Donation till stöd för Ukraina att köpa nytillverkade Stridsfordon 90 (CV90). Drygt 1 miljard kronor avsätts för detta.
  • Finansiella donationer till olika bilaterala och multilaterala projekt för utveckling av Ukrainas försvarsförmåga och multilaterala fonder som köper krigsmateriel på den öppna marknaden åt Ukraina.

Läs mer: https://regeringen.se/pressmeddelanden/2024/02/regeringen-presenterar-storsta-militara-stodpaketet-till-ukraina/

Uppgifter: Rysk avhoppare hittad mördad i Spanien

En rysk pilot som deserterade till Ukraina i en uppmärksammad insats har hittats död i Spanien, uppger den ukrainska säkerhetstjänsten enligt flera medier.

Kuzminov ska ha hittats död i den spanska kuststaden Villajoyosa förra veckan, skjuten med tolv skott. Spansk polis bekräftar skjutningen, men inte identiteten på offret.

Källa: https://omni.se/uppgifter-rysk-avhoppare-hittad-mordad-i-spanien/a/wAw45P

400 miljoner avsätts för utbildning av 18 000 ukrainare

Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Statsminister Ulf Kristersson informerade om att Sverige kommer att avsätta cirka 400 miljoner kronor för att utbilda över 18 000 ukrainare, både inom och utanför Sverige.

Försvarsminister Pål Jonson nämnde bland annat att det berör cirka 500 ytterligare personal för Stridsfordon 90, sjukvårdsutbildning i Tyskland, chefsutbildning för högre officerare, fortsatt stöd till Operation Interflex i Storbritannien och nu även stöd till Interforge för cirka 5 000 ukrainare.

Försvarsministern fortsatte med att uttrycka djup respekt för att ukrainarna på utbildningen så snabbt som möjligt vill återvända till fronten för att tillämpa sina kunskaper. Han betonade dock vikten av att överväga avvägningen mellan snabb återvändning och genomförande av längre utbildningar för att förbättra förbandens förmåga.

Källa: https://forsvarssektorn.se/article/400-miljoner-avsaetts-foer-utbildning-av-18-000-ukrainare/

20240221

Allvarligt omvärldsläge präglar hoten mot Sverige

https://www.youtube.com/live/mRt0y7H_QLM?si=v-9-24Tzenp30z_c
Lägesbild 2023-2024

Sverige befinner sig i ett allvarligt säkerhetsläge som sannolikt kommer att bestå under en längre tid. Händelser i omvärlden påverkar hotet från både främmande makt och våldsbejakande extremister. Det framgår i Säkerhetspolisens lägesbild 2023/2024.

– Hoten mot Sverige är komplexa. Vi ser att främmande makt och våldsbejakande extremister agerar på ett sätt som innebär att hoten går in i varandra och förstärks. De underblåser splittring och polarisering. Den här utvecklingen innebär ett ökat tryck på det svenska samhället, säger säkerhetspolischef Charlotte von Essen.

Underrättelseverksamheten från Ryssland, men också från Kina och Iran, utgör ett stort hot mot Sveriges säkerhet. Den säkerhetshotande verksamheten mot Sverige bedrivs brett, och främmande makt agerar offensivt. Samtidigt kan deras avsikt förändras snabbt beroende på utvecklingen i omvärlden.

– Främmande makt har en hög förmåga till olika typer av angrepp och vi vet att säkerhetshotande verksamhet mot Sverige och svenska intressen ständigt pågår. Omvärldsutvecklingen innebär att främmande makt har fått ökade incitament att bedriva säkerhetshotande verksamhet mot väst och Sverige. Deras agerande innebär även ett hot mot andra länder, säger Charlotte von Essen.

Bilden av Sverige har ytterst blivit en fråga om säkerhet. Attentatshotet kommer främst från våldsbejakande islamistisk extremism och våldsbejakande högerextremism.

Främmande makt kan utnyttja våldsbejakande extremister och andra typer av organisationer och individer som ombud för att bedriva säkerhetshotande verksamhet förnekbart.

Ny teknik och nya arenor innebär samtidigt nya hot och sårbarheter. Arktis råvaror och position tilldrar sig ett växande intresse från främmande makt. Dessutom får ett allt större fokus på rymden och konsekvenser för Sverige. Även den snabba tekniska utvecklingen inom AI innebär nya hot och sårbarheter.

– Det allvarliga säkerhetsläget ställer högre krav på Sveriges motståndskraft. Ett angrepp mot verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet skulle kunna leda till omfattande och allvarliga konsekvenser. Hela samhället måste ha beredskap för att försämrat läge. Vi behöver alla lära oss att leva med det försämrade säkerhetsläget, ta det på allvar och agera, säger Charlotte von Essen.

Källa: https://sakerhetspolisen.se/ovriga-sidor/nyheter/nyheter/2024-02-21-allvarligt-omvarldslage-praglar-hoten-mot-sverige.html

2024022

FRA Årsrapporten för 2023 publi­cerad

2023 var ett år av ökande osäkerhet kring hur de omvärldshot, som fortsatte att växa, skulle utveckla sig. Behoven av goda underrättelser är i sådana tider höga, för att uppdragsgivarna ska kunna dimensionera, prioritera och agera.

Läs mer: https://fra.se/nyheter/nyheter/nyhetsarkiv/news/arsrapportenfor2023publicerad.5.27dd4df418cca16de4a2b2.html
FRA Årsrapport för 2023: https://fra.se/download/18.27dd4df418cca16de4a2c0/1708590508329/FRA_arsrapport_2023_uppslag.pdf

Försvarsmakten skickar personal till insats i Röda havet

Svenska officerare kommer att delta i den EU-ledda insatsen Aspides. Det står klart efter regeringens beslut under torsdagen. Operationen ska skydda civila fartyg i Röda havet mot attacker från bland annat Huthirebellerna.

Läs mer: https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2024/02/forsvarsmakten-skickar-personal-till-insats-i-roda-havet/

20240223

Omvärldsläget har krävt prioriteringar i verksamheten

2023 har dominerats av Rysslands hänsynslösa anfallskrig mot Ukraina. Säkerhetsläget har ytterligare försämrats och omvärldsutvecklingen är osäker. Under året har även förberedelser för Sveriges medlemskap i Nato fortsatt. Det framgår av Försvarsmaktens årsredovisning som nu släppts.

– Mot bakgrund av omvärldsläget har Försvarsmakten genomfört nationella operationer för att upprätthålla förvarning och territoriell integritet. Det kommer under överskådlig tid vara det läge vi har att hantera och det gäller även som Natomedlem, säger Försvarsmaktens generaldirektör, Mikael Granholm.

Försvarsmakten har lämnat omfattande stöd till Ukraina med anledning av Rysslands anfallskrig. Stödet omfattar både materiel och utbildningsinsatser. Några exempel är stridsfordon 90, pansarvärnsvapen, minröjningsutrustning, artillerisystemet Archer samt ammunition.

Källa: https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2024/02/omvarldslaget-har-kravt-prioriteringar-i-verksamheten/

Dokument:
Försvarsmaktens årsredovisning 2023 Huvuddokument (PDF)
Försvarsmaktens årsredovisning 2023 Bilagor (PDF)

”Jag imponeras av motståndskraften i Ukraina”

Den 24 februari är det två år sedan Rysslands fullskaliga och brutala invasion av Ukraina. ÖB Micael Bydén förklarar varför det är nödvändigt att fortsätta vårt stöd.

I november 2023 bevittnade ÖB själv den starka försvarsviljan som har präglat Ukrainas kamp.Foto: Försvarsmakten

“Det är vår egen säkerhet vi investerar i när vi ger stöd till Ukraina”, säger ÖBFoto: Försvarsmakten

ÖB Micael Bydén tog emot beskedet om Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina den 24 februari 2022 med förfäran och bestörtning, men också viss förvåning.
– Vi hade följt utvecklingen noga och visste att en invasion var en möjlig utveckling. Men med tanke på de höga militära risker en storskalig invasion skulle medföra var den osannolik, berättar Micael Bydén.

Risker som handlar om långa avstånd, krav på en omfattande logistik och behov av stora resurser. Och det är risker som har ”fallit ut”, som ÖB uttrycker det och han konstaterar att invasionen har kostat oerhört mycket i form av mänskligt lidande för det ukrainska folket.

Under ett besök vid ett frontavsnitt i november 2023 bevittnade han själv något av den starka försvarsvilja som har präglat Ukrainas kamp. Inte bara sedan 2022 utan ända sedan 2014, då Ryssland gick in i Donbass-regionen och annekterade Krimhalvön.
– Soldaterna jag träffade hade en oerhört stark spirit och det formligen lyste försvarsvilja ur ögonen på dem. Jag imponeras av motståndskraften som präglar hela samhället i Ukraina.

Läs mer: https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2024/02/jag-imponeras-av-motstandskraften-i-ukraina/

FMV tecknar kontrakt om JAS 39 C till Ungern

Jas 39 Gripen. Foto: Tina Skiöld, FMV.

FMV har tecknat avtal med Saab om beställning av ytterligare fyra flygplan av typ JAS 39 C Gripen till Ungern.

– Vi har haft ett nära samarbete med Ungern om JAS 39 Gripen sedan 2001. De avtal vi tecknar idag kommer att öka Ungerns förmåga betydligt, säger Lars Helmrich, chef FMV verksamhetsområde flyg-och rymd.

Amerikanska B-1B Lancer på Luleå-Kallax flygplats

Foto: Av: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Två amerikanska B-1B Lancer ur Bomber Task Force landade på Luleå-Kallax flygplats för att basera på Norrbottens flygflottilj, F 21. Detta är andra gången amerikanska bombflyg baserar i Sverige, skriver Försvarsmakten i ett pressmeddelande

Källa: https://forsvarssektorn.se/article/amerikanska-b-1b-lancer-pa-lulea-kallax-flygplats/

Ukraina: Har skjutit ner spaningsplan i Ryssland

Ukraina hävdar att man skjutit ner ett ryskt signalspaningsplan av modell Beriev A-50 över den ryska regionen Krasnodar, rapporterar AFP.

På X har den militära underrättelsetjänsten delat kartor på vad som uppges vara nedslagsplatsen, och kallar det ”ytterligare ett svårt bakslag för terrorist-Moskva”.

Kreml har inte kommenterat uppgiften, men myndigheter i Krasnodar uppger att en flygkrasch inträffat och att brandkåren skickats till platsen.

Ukraina hävdade även i januari att de skjutit ner ett likadant plan. Den brittiska underrättelsetjänsten noterade då att en A-50 exploderat i luften, enligt Sky News.

Källa: https://omni.se/ukraina-har-skjutit-ner-spaningsplan-i-ryssland/a/q1GaEE

20240224

Tusentals visade sitt stöd på tvåårsdagen: ”Sverige står på frihetens sida”

Med anledning av att det i dag har gått två år sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion har tusentals människor samlats på Sergels torg i centrala Stockholm för att visa sitt stöd för Ukraina.

I öppningstalet sa statsminister Ulf Kristersson (M) att Sverige står på ”står på frihetens och demokratins sida”.

Källa: https://omni.se/tusentals-visade-sitt-stod-pa-tvaarsdagen-sverige-star-pa-frihetens-sida/a/abgM1a

Storbritannien: 350 000 ryssar döda eller skadade

Runt 350 000 ryssar har dödats eller skadats i Ukraina de gångna två åren, uppskattar Storbritanniens försvarsdepartement. Ryssland har också förlorat över 7 000 militärfordon under krigets gång, skriver britterna på X.

Mobilisering, rekrytering och ökad militär produktion har dock gjort att ryssarna kunnat täcka upp för förlusterna, fortsätter de.

”De ryska soldaterna i Ukraina är nu fler än i början av kriget. De har förmåga att fortsätta attackera längs med fronten och bedriva ett utnötningskrig mot de ukrainska styrkorna.”

Siffran är något högre än USA:s senaste uppskattning: 315 000 döda och skadade. Enligt Ukraina har över 400 000 ryssar dödats.

Källa: https://omni.se/storbritannien-350-000-ryssar-doda-eller-skadade/a/GM4EGV

Vapenbolagen skalar upp: ”Kör fabriken dygnet runt”

Svenska försvarsbolag skalar upp sin tillverkning för att försöka möta den högre efterfrågan. Ammunitionstillverkaren Nammo kommer ha fördubblat sin produktion i Sverige från 2022 till slutet på 2024 – men det är långt från tillräckligt. På fabriken i Karlskoga, där artillerigranaten 155 millimeter tillverkas, gick man nyligen upp i femskift.

Källa: https://omni.se/vapenbolagen-skalar-upp-kor-fabriken-dygnet-runt/a/0QP63o

Oro för att Ryssland ska annektera Transnistrien

På onsdag sammanträder det ryssvänliga styret i den moldaviska utbrytarregionen Transnistrien, och det finns farhågor om att de då kommer be Ryssland att annektera regionen.

I en varnande rapport skriver tankesmedjan ISW att styret kan åberopa behovet att skydda ryska medborgare och ”kamrater” från Nato och övriga Moldavien.

”(Putin) kan i värsta fall utropa annekteringen av Transnistrien under sitt planerade framträdande inför den federala församlingen den 29 februari, men det tycks osannolikt” skriver tankesmedjan.

Källa: https://omni.se/oro-for-att-ryssland-ska-annektera-transnistrien/a/0QP6zA