Summering V403

20240115 Hållbarhet +90 dagar Broschyren framtagen av Försvarets personatjänstförbund. Som undertiteln visarär det en kort introduktion till vad vi kan kalla för krispsykologisk medvetenhet. Det är inte en heltäckande introduktion till krispsykologi eller det vi kallar psykiskt stridsvärde, men det är en bra början. Dagens svenska befolkning har begränsade erfarenheter av kris och krig samtidigt […]

Läs mer